Kehtib uus standard UV kiirguse eest kaitsvatele päikeseprillidele.


Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja kaitseprillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid.

Peale pikka standardi koostamise protsessi, milles osales AN FAO Tehniline Komitee avaldati 01.08.2013 ISO (Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon) EN ISO 12312-1:2013 Silmade ja näokaitsevahendid. Päikeseprillid ja kaitseprillid. Osa 1: Üldkasutatavad päikeseprillid ja minimaalsed nõuded päikeseprillidele.

 

Isikukaitsevahendid. Päikese- ja kaitseprillide katsemeetodid

ISO 12311:2012 määrab kindlaks meetodid kuidas tuleb uuele standardile ISO 12312-1 vastavaid tooteid testida.

uus standard EN ISO 12312-1:2013 asendab EN 1836:2005+A1:2007

Uus standard EN ISO 12312-1:2013 lisanud mõned uuendused ja:

  1. ei võimalda enam kahe erineva optilise kvaliteediga klaas;
  2. nõuded“hajutatud valgusele ” on asendatud nõudega“laimurk haiumisele&rdquo
  3. nähakse ette UV kiirguse läbilaske mõõtmise meetodid
  4. nähakse ette kiirguse läbilaske mõõtmise meetodid vahemikus 475 nm to 650 nm
  5. kui valguse läbilaskvus on alla 75%, päikeseprillid ei sobi kasutamiseks liikluses hämaras või öösel
  6. tagab, et hinnatakse polarisatsiooni telge päikeseprillide kandmisel
  7. kehtestab täiendavad nõuded 4 kategooria filtriga päikeseprillidele
  8. kehtestab täiendavad nõuded teabele, mis tuleb anda kasutajale

Standard EN 1836:2005+A1:2007 järgi toodetud päikeseprillidelt ei saa enam eeldada ohutusnõuetele vastavus.

Alates 1 Märtsist 2015, kõik päikeseprillid mida leviatakse EL, Norra, Island ja Liechtenstein turgudel peavad vastama standardile ISO 12312-1.

See kehtib igale päikeseprillile eraldi , mitte mudelile / tüübile.

Meil on hea meel teatada, et kõik Tropical päikeseprillid vastavad standardit ISO 12312 nõuetele ja on testitud standardi ISO 12311 järgi.

Rohkem infot SO 12312- 1:2013 standardi kohta saate vajutades siia.

Close